\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Ympyrän pinta-ala ja piiri

Ympyrän pinta-ala \(A\) ja piiri \(p\) saadaan selville, jos tunnetaan ympyrän säde \(r\).

\begin{equation*}p=πd=2πr\end{equation*} \begin{equation*}A=πr^{2}\end{equation*}

Selityksiä:

  • Pii eli \(\pi\) on ympyrän piirin ja halkaisijan suhde \(≈ 3,14\). Se on sama kaikilla ympyröillä!
  • Pinta-alaa merkitään matematiikassa kirjaimella \(A\). Se merkitsee tässä nimenomaan ympyrän pinta-alaa.