\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Pii \(\pi\)

Pii eli \(π\) on ympyrän piirin ja halkaisijan pituuden suhde 3,14. Se on sama kaikilla ympyröillä!

\begin{equation*}π=\frac{\text{ympyrän kehän pituus}}{\text{halkaisijan pituus}}=\frac{p}{d}\end{equation*}

Piin tarkka arvo on irrationaaliluku, eli sitä ei pystytä esittämään murtolukuna (tai desimaalilukuna). Laskuissa käytetään likiarvoja, joista kaksidesimaalinen (3,14) on usein riittävän tarkka.