\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Suhteellinen frekvenssi

Frekvenssi kertoo siis esiintymien lukumäärän tilastossa. Suhteellinen frekvenssi kertoo frekvenssin osuuden kaikista arvoista. Suhteellinen frekvenssi merkitään yleensä prosentteina.

Alla on frekvenssitaulukoihin merkitty myös suhteelliset frekvenssit:

Taulukko 1:
ArvosanaFrekvenssi \(f\)Suhteellinen
frekvenssi \(f\) (%)
40\(\frac{0}{7}=0\) %
51\(\frac{1}{7}≈14,3\) %
62\(\frac{2}{7}≈28,6\) %
70\(\frac{0}{7}=0\) %
81\(\frac{1}{7}≈14,3\) %
92\(\frac{2}{7}≈28,6\) %
101\(\frac{1}{7}≈14,3\) %
Yhteensä:7\(100,1\) %
Taulukko 2:
Halon pituus (cm)Frekvenssi \(f\)Suhteellinen
frekvenssi \(f\) (%)
22−272\(\frac{2}{28}≈7,1\) %
28−331\(\frac{1}{28}≈3,6 \) %
34−396\(\frac{6}{28}≈21,4 \) %
40−4511\(\frac{11}{28}≈39,3\) %
46−515\(\frac{5}{28}≈17,9\) %
52−572\(\frac{2}{28}≈7,1 \) %
58−631\(\frac{1}{28}≈3,6 \) %
Yhteensä:28\(100,0 \) %

Taulukosta 1 nähdään esimerkiksi, että arvosanoista oli kuutosia noin 28,6 prosenttia ja kymppejä 14,3 prosenttia. Taulukko 2 taas kertoo, että välille 34−39 cm osui noin 21,4 % kaikista haloista.

Alariville pitäisi suhteellisten frekvenssien summaksi tulla 100 %. Ensimmäisessä taulukossa tulee pieni poikkeama tähän likiarvojen käytön takia. Tarkoilla arvoilla laskettuna summa on aina tasan 100 %.