\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Negatiivinen eksponentti

Eksponentti voi olla myös negatiivinen luku (ja itse asiassa muukin kuin kokonaisluku, mutta täällä keskitytään kokonaislukuihin):

Sääntö:

\begin{equation*}x^{-m} = \left (\frac{1}{x}\right )^{m}\end{equation*}

Huomaa: eksponentin etumerkki vaihtuu, kun kantaluvun paikalle sijoitetaan kantaluvun käänteisluku!

Esimerkki:

\begin{equation*}3^{-2} = \left (\frac{1}{3}\right )^{2}=\frac{1}{3^2}=\frac{1}{9}\end{equation*}