\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Funktion kuvaaja

Kuva 1

Funktion \(f(x)\) kuvaaja on niiden koordinaatiston pisteiden \((x,y)\) joukko, jotka toteuttavat yhtälön \(y=f(x)\).

Koordinaatistoon piirrettynä kyseiset pisteen muodostavat enemmän tai vähemmän mutkikkaita viivoja.

Polynomifunktio on funktio, jonka "sääntö" voidaan antaa polynomin avulla. Polynomifunktiolla aste, eli muuttujan korkein potenssi, vaikuttaa olennaisesti kuvaajan muotoon.

Kuvassa 1 on neljän eriasteisen polynomifunktion kuvaajat.

Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että mitä suurempi aste, sitä enemmän mutkia. Ensimmäisen asteen polynomifunktion kuvaaja on aina suora.

Muita lukion matematiikassa tarkasteltavia kuvaajia ovat esimerkiksi trigonometristen funktioiden sekä rationaali-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden kuvaajat.