\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Sähkön tuottaminen eli induktio

Induktio tarkoittaa sitä, että sähköä saadaan aikaan muuttuvan magneettikentän (esim. liikkuvan magneetin) avulla. Tähän tarvitaan magneetti ja johdin, joka usein kierretään käämiksi. Kun magneettia liikutellaan käämin lähellä, syntyy käämiin sähkövirta. Tällä periaatteella toimivat useimmat sähkövoimalat.

Syntyvän virran suuruuteen vaikuttavat:
  • magneetin (magneettikentän) voimakkuus
  • käämin kierrosten lkm
  • magneetin liikenopeus (magneettikentän muutos)
  • rautasydän
Tyypillisessä sähkövoimalan (tai vaikkapa polkupyörän dynamon) generaattorissa käämi pyörii magneettien välissä. Tällöin käämiin syntyy vaihtovirta, jonka suunta vaihtuu jatkuvasti. Tavallisesta pistorasiasta tulevan virran taajuus on 50 Hz, eli virrassa on 50 toistuvaa (edestakaista) jaksoa sekunnissa.