\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Suuruusjärjestys

Lukujen suuruusjärjestystä merkitään seuraavilla merkeillä:

\begin{equation}<\quad \leq \quad >\quad \geq\quad =\end{equation}

Esimerkiksi merkintä \(a < b\) tarkoittaa, että luku \(a\) on pienempi kuin luku \(b\). Toisin sanoen luku \(a\) tulee lukusuoralla ennen lukua \(b\).

Laskutoimitukset vaikuttavat joskus lukujen suuruusjärjestykseen. Erityisesti lukujen \(a\) ja \(b\) kertominen negatiivisella luvulla vaihtaa aina lukujen \(a\) ja \(b\) keskinäisen järjestyksen: \(a < b \Rightarrow ca > cb\), kun \(c < 0\).