\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Sähköenergia E

Sähkölaitteet tarvitsevat energiaa. Mitä suurempi on laitteen teho tai käyttöaika, sitä enemmän energiaa "kuluu" (muuttuu toiseen muotoon, kuten lämmöksi). Tästä saadaan energialle laskukaava:
Energia = teho kertaa laitteen käyttöaika eli E=Pt

Sähkölaskussa kulutetun energian määrä ilmaistaan kilowattitunneissa (kWh). Jotta energia saadaan kilowattitunteina joulien sijaan, pitää laskussa teho ilmoittaa kilowatteina ja aika tunteina (normaalisti teho watteina ja aika sekunteina)