\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Matemaattinen malli

Normaalimaailman ilmiöille voidaan toisinaan tehdä matemaattinen malli. Se tarkoittaa sitä, että matematiikan keinoin pyritään kuvaamaan ilmiötä tavalla, joka mahdollistaa ilmiön käytöksen ennakoinnin laskemalla myös tapauksissa, joista ei ole mittaustuloksia.

Käytännössä mallintamisessa tarkkaillaan suureiden muutoksia ja riippuvuuksia. Tämän avulla pyritään muodostamaan funktio tai yhtälö, joka vastaa mahdollisimman hyvin todellistä ilmiötä.

Matemaattista mallinnusta käytetään tyypillisesti esimerkiksi fysiikassa ja muissa luonnontieteissä, taloustieteessä yms.