\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Polynomi

Kuva 1: termi
Kuva 2: polynomi

Polynomi on summalauseke, jossa yhteenlaskettavia kutsutaan termeiksi. Termi on kertoimen ja kirjainosan tulo. Kerroin on jokin luku ja kirjainosassa yksi tai useampi muuttuja on kerrottu keskenään.

Polynomissa ei saa olla muuttujia nimittäjässä (viivan alla).

Termin \(−4x^{2}y\) nimitykset näkyvät kuvassa 1.

Kuvassa 2 polynomissa \(−3x^3 + 5x^2 + (−x) + 6\) on neljä termiä. Polynomi esitetään yleensä sievennetyssä muodossa \(−3x^3 + 5x^2 −x + 6\).

Huomaa, että termin edessä oleva miinusmerkki on termin etumerkki! Ellei edessä ole miinusta, on termi positiivinen.

Polynomin termit järjestetään ensisijaisesti termin asteluvun ja toissijaisesti aakkosjärjestyksen mukaan.