\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Diskriminantti

Toisen asteen yhtälön \(ax^2+bx+c=0\) ratkaisu saadaan kaavasta

\begin{equation*}x=\frac{-b\pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}\end{equation*}

Kaavan neliöjuuren sisään jäävää osaa \(b^2-4ac\) nimitetään diskriminantiksi ja sitä merkitään kirjaimella \(D\). Diskriminantin arvo määrää yhtälön reaalilukuratkaisujen lukumäärän seuraavasti:

  • \(\displaystyle{D > 0 \Leftrightarrow }\) yhtälöllä on kaksi ratkaisua
  • \(\displaystyle{D = 0 \Leftrightarrow }\) yhtälöllä on yksi ratkaisu
  • \(\displaystyle{D < 0 \Leftrightarrow }\) yhtälöllä ei ole yhtään ratkaisua