\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Polynomin merkintöjä

Polynomi nimetään yleensä isolla kirjaimella \(P, Q, R, S, T,...\)

Nimen perään merkitään sulkuihin pilkulla toisistaan erotettuina kaikki polynomin muuttujat.

Esimerkiksi polynomiin \(2x+3\) voidaan viitata merkinnällä \(P(x)\), kun määritellään \(P(x)=2x+3\).

Vastaavasti polynomissa \(Q(a,b,c)=a^3-3b^2+3c-2\) on kolme muuttujaa \(a\), \(b\) ja \(c\).