\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Html

Kuva 1: HTML-merkkaus
Kuva 2: HTML-sivu
Html (HyperText Markup Language) on kuvauskieli, joka kertoo internetselaimelle, millä tavalla dokumentin sisältö on tarkoitus esittää.

Eri selaimet tulkitsevat Html-merkkauksen mahdollisimman samalla tavalla, ettei sivuntekijöiden tarvitse tehdä merkkausta joka selaimelle erikseen.

Kuvassa 1 on esimerkki yksinkertaisesta Html-merkkauksesta, joka näkyy selaimessa (Mozilla Firefox) kuvan 2 esittämällä tavalla.

Html sisältää erilaisia elementtejä, jotka erotellaan toisistaan tagien avulla. Tagit esiintyvät (lähes) aina pareittain siten, että ensin tulee alkutagi <> , sitten nettisivulla näkyvä teksti tai muu olio, jota seuraa lopputagi </> Tagin sisällä on sekä alku- että lopputagissa sama elementin nimi, joka kertoo selaimelle, miten tagien välissä oleva teksti tai muu olio pitäisi esittää.

Esimerkiksi merkkaus <h1>Minun oma sivu</h1> kertoo selaimelle, että teksti "Minun oma sivu" pitäisi esittää ensimmäisen tason otsikkona (h1).

Miltä otsikko käytännössä näyttää, on selaimen tulkinta. Tähän voi kuitenkin vaikuttaa helposti CSS-tyyliohjeen avulla.
Lisää tietoa aiheesta löydät myös esimerkiksi erittäin monipuoliselta englanninkieliseltä sivulta www.w3schools.com.