\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Suora

Ensimmäisen asteen polynomifunktion kuvaaja on aina suora. Suora ei ole kuitenkaan aina funktion kuvaaja. Tällaisia suoria ovat kaikki pystysuoraan kulkevat suorat.

Suoran yhtälön yleinen muoto on \begin{equation}ax+by+c=0\end{equation} jossa vakiot \(a\), \(b\) ja \(c\) ovat mielivaltaisia lukuja sillä rajoituksella, etteivät \(a\) ja \(b\) voi olla molemmat nollia. Toinen vakioista voi kuitenkin olla nolla, jolloin saadaan erikoistapaukset vaakasuora (\(a=0\)) ja pystysuora suora (\(b=0\)).

Ensimmäisen asteen funktio on muotoa \(f(x)=kx+b\), jossa \(b\) ja \(k\) ovat vakioita ja jonka kuvaaja on yhtälö \(y=kx+b\), jossa \(y=f(x)\). Kulmakerroin \(k\) ei ole määritelty, jos suora on pystysuora, mutta kaikki muut suorat kelpaavat ensimmäisen asteen funktion kuvaajiksi.