\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Tasogeometria

Täällä tarkastellaan erilaisten tasokuvioiden ja niiden ominaisuuksiin liittyviä yhtälöitä kahdessa ulottuvuudessa. Työkaluna käytetään usein vektorilaskentaa, joka monissa tapauksissa helpottaa laskuja merkittävästi.