\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Avaruus

Avaruudella tarkoitetaan täällä nimenomaan kolmiulotteista avaruutta \(\mathbb{R}^3\). Tarkastellaan avaruuden eli olioihin ja niiden ominaisuuksien yhtälöitä analyysin ja algebran keinoin.