\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Verrannollisuus

Kuva 1
Kuva 2

Kaksi muuttujaa voivat olla suoraan verrannolliset, kääntäen verrannolliset tai jotakin muuta.

Suoraan verrannollisuus:
Muuttujien suhde on aina yhtä suuri. Vastaava kuvaaja on origon kautta kulkeva suora (ks. kuva 1).

Kääntäen verrannollisuus:
Muuttujien tulo on aina yhtä suuri. Vastaava kuvaaja on hyperbeli (ks. kuva 2).