\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Diskreetti jakauma

Merkitään kirjaimella \(X\) diskreettiä satunnaismuuttujaa ja kirjaimella \(x\) satunnaismuuttujan arvoa. \(P(X=x)\) eli \(p(x)\) antaa tällöin arvon \(x\) esiintymisen todennäköisyyden.

Diskreetin todennäköisyysjakauman pitää aina toteuttaa seuraavat kaksi ehtoa:

1: Yksittäisen arvon todennäköisyys on ei-negatiivinen: \( p(x)\geq 0 \quad\forall x\)

2: Kaikkien eri tapausten todennäköisyyksien summa on yksi eli \( \sum_{}^{}p(x)=1\)