\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Ohjelmointi

Täällä esitellään varsinaisten ohjelmointikielten (Javascript, Java, C++ jne.) lisäksi myös merkkaus- ja tyyliohjekielet HTML ja CSS.