\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Venn-diagrammit, taulukot ja puukaaviot

Kuva 1: Venn-diagrammi
Kuva 2: taulukko
Kuva 3: puukaavio

Venn-diagrammit, taulukot ja puukaaviot ovat oivia apuvälineitä todennäköisyyslaskujen hahmottamiseen.

Venn-diagrammia ja taulukkoa voi käyttää vaihtoehtoisina ja niistä on apua varsinkin sellaisissa tehtävissä, joissa on annettu osittain päällekkäisiä joukkoja ja pitäisi saada selville suotuisten tapausten lukumäärät eri tilanteissa.

Puukaavio soveltuu erityisesti peräkkäisten tapahtumien tarkasteluun. Puukaavion avulla on joskus kätevä hahmotella mahdollisten tapahtumasarjojen lukumääriä tai todennäköisyyksiä. Puukaavio toimii myös sellaisissa tapauksissa, joissa tapahtuman todennäköisyyteen vaikuttaa aiemmat tapahtumat, jolloin puhutaan ehdollisesta todennäköisyydestä.