\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Kosinifunktio

Kuva 1: kosinifunktion kuvaaja

Kosinifunktion \(g(x)=\cos x\) ominaisuuksia lyhyesti:

  • Määrittelyjoukko: \(\mathbb{R}\)
  • Arvojoukko: \([-1, 1]\)
  • Jatkuva ja derivoituva kaikkialla
  • Parillinen: \(\cos x = \cos (-x)\)
  • Jaksollinen, jakson pituus \(2\pi\)
  • Nollakohdat: \(x=\frac{\pi }{2}+n\pi\:\text{, } n\in\mathbb{Z}\)
  • \(g'(x)=-\sin x\)