\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Termien yhdistäminen

Polynomin termejä voi laskea yhteen tai vähentää toisistaan vain, jos termien kirjainosat ovat täsmälleen samat.

Esimerkiksi polynomi \(3x+4x\) voidaan sieventää muotoon \(7x\), koska termien kirjainosat ovat samat, eli pelkkä \(x\).

Huomaa, että termit \(x^{2}\) ja \(x^{3}\) eivät ole samat! Eksponentin pitää olla sama myös!

Esimerkkejä:

1) \(4a-b+3a+2b=7a+b\)

2) \(4a^{2}+3a+2\) Ei voi sieventää!

3) \(4a^{2}-3a^{2}+2a-3=a^{2}+2a-3\)