\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Tekstinkäsittely

Kuva 1
Kuva 2
Nykyiset tekstinkäsittelyohjelmat ovat erittäin monipuolisia ja laajoja sovelluksia, joilla voi tehdä paljon muutakin kuin leikata ja liimata tekstiä paikasta toiseen.

Esimerkit on yleensä tehty ohjelmalla Microsoft Word 2007 / 2010. Ohjelmia on monia muitakin, mutta Word on luultavasti yleisin. Myös varteenotettavia avoimen lähdekoodin (=ilmaisia) ohjelmia on saatavilla. Perustoiminnot ovat kuitenkin hyvin samanlaisia kaikissa. Kun osaa käyttää yhtä ohjelmaa, oppii helposti toisen.

Ensimmäisessä kuvassa on Wordin perusnäkymä (Kuva 1). Toisessa kuvassa on puolestaan sama teksti OpenOfficen Writer-ohjelmalla avattuna. Ohjelmissa on samankaltaiset toiminnot, vaikka niiden löytäminen voi alussa olla hankalaa.