\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Soveltavat tehtävät

Yhtälö on tehokas työkalu monien ongelmien ratkaisuun. Yhtälön avulla ongelma saadaan matemaattiseen muotoon ja avuksi saadaan matematiikan työkalut.

Yleensä sanallisesta tehtävästä täytyy ensin hahmottaa sopivat muuttujat, jotka merkitään kirjaimen (joskus useamman) avulla. Seuraavaksi muodostetaan muuttujien avulla yhtälö, joka ratkaistaan ja saadaan alkuperäinen ongelma selvitettyä.