\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Ympyrän tarkastelua

Ympyrä on muotona hyvin simppeli, mutta sen pinta-alan määrittäminen on vaatinut hyvin pitkän prosessin. Tarkka pinta-ala saatiin vasta raja-arvokäsitteen avulla ei niin kovin monta vuosisataa sitten.

Seuraava kaava on useimmille tuttu:

\begin{equation*}A=\pi r^{2}\end{equation*}

Mutta mistä se oikein tulee? Täällä on tarkoitus tarkastella muutamaa vaihtoehtoista menetelmää ympyrän pinta-alan kaavan määrittämiseen.