\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Taulukkolaskenta

Excel 2007
Kun joukko tietoja halutaan saada siististi taulukkoon ja helposti laskettavaan muotoon, on taulukkolaskentaohjelma ratkaisu. Sillä voi tehdä kaikenlaisia taulukoita, laskea eri tietoja taulukon sisältämistä tiedoista, tehdä diagrammeja ja paljon muuta.

Viereisessä kuvassa on esimerkki laskentataulukosta. Tiedot ovat siististi omissa soluissaan (jokainen suorakulmio on solu) ja keskiarvon lasku onnistuu automaattisesti.

Taulukkolaskentaohjelman tärkeimpiä piirteitä on se, että jos jotakin arvoa muutetaan, laskee ohjelma automaattisesti kaikki laskut uudestaan, eli tiedot päivittyvät saman tien.