\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Vertailumerkkejä

Kaksi lauseketta voivat olla yhtä suuret tai sitten ei. Erilaisia tapauksia käsitellään seuraavien merkkien avulla:

Merkki Luetaan Esimerkki Luku \(a\) on
\(=\) "yhtä suuri kuin" \(a=3\) \(3\) (ei vaihtoehtoja)
\(<\) "pienempi kuin" \(a<3\) mikä tahansa kolmea pienempi luku, kuten \(2, 0 \:\text{tai}\: -\frac{1}{2}\)
\(\leq\) "pienempi tai yhtä suuri kuin" \(a\leq 3\) kolme tai mikä tahansa sitä pienempi luku, kuten \(2, 0 \:\text{tai}\: -\frac{1}{2}\)
\(>\) "suurempi kuin" \(a>3\) mikä tahansa kolmea suurempi luku, kuten \(4, 5 \:\text{tai}\: \frac{9}{2}\)
\(\geq \) "suurempi tai yhtä suuri kuin" \(a\geq 3\) kolme tai mikä tahansa sitä suurempi luku, kuten \(4, 5 \:\text{tai}\: \frac{9}{2}\)