\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Rasiakuvaajan piirtäminen frekvenssitaulukosta

Rasiakuvaaja saadaan piirrettyä laskimella joko frekvenssitaulukosta tai yksittäisten arvojen joukosta. Tässä käsitellään frekvenssitaulukon käyttöä. Esimerkkinä on frekvenssitaulukko, jossa on sarakkeet arvosanat ja frekvenssit.

Laskin tarvitsee rasiakuvaajan piirtämistä varten vähintään yksittäiset arvot ja niitä vastaavat frekvenssit, eli kaksi saraketta. Huomaa, että luokitellussa aineistossa pitää laskimeen syöttää luokkakeskukset yhteen sarakkeeseen!

Toimi näin:

  1. Valitse MenuData [3]Yhteenvedon kuvaus [8]
  2. Valitse Lista X → arvosanat
  3. Valitse Yhteenvetolista → frekvenssit
  4. Valitse Näyttötapa → Uusi sivu → OK

Huomaa, että kohdan 4 näyttötapa vaikuttaa vain siihen, näytetäänkö kuvaaja omalla sivullaan, vai samalla taulukon kanssa.

Oletuksena tuleva pylväsdiagrammi saadaan muutettua rasiakuvaajaksi valitsemalla
MenuKaavion tyyppi [1]Rasiakuvaaja [2] (kuvat 1 ja 2)

Kuva 1
Kuva 2

Kuvassa 2 näkyy pystyakselilla sana frekvenssit. Sen merkitys jää hämäräksi, mutta sitä ei kannata poistaa, koska muuten kuvaaja sekoaa.