\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Rasiakuvaajan piirtäminen arvojoukosta

Rasiakuvaaja saadaan piirrettyä laskimella joko frekvenssitaulukosta tai yksittäisten arvojen joukosta. Tässä käsitellään yksittäisten arvojen joukkoa.

Yksittäiset arvot syötetään laskimeen yhteen sarakkeeseen. Nimeä sarake, ettei tule myöhemmin ongelmia!

Toimi sitten näin:

  1. Valitse solu, jossa on sarakenimi.
  2. Valitse MenuData [3]Pikakuvaaja [9]

Muuta oletuskuvaaja rasiakuvaajaksi valitsemalla CtrlMenuRasiakuvaaja

Huom! Rasiakuvaaja on mahdollista tehdä myös Yhteenvedon kuvaus -komennon kautta. Silloin laskin vain käyttää oletuksena samoja arvoja Lista X-kohdassa sekä Yhteenvetolistassa, jolloin syntyy vääränlainen rasiakuvaaja (todella hämäävä!). Sen voi kyllä korjata poistamalla Y-muuttuja, mutta menetelmä on turhan hankala.