\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Luonnolliset luvut

\(\mathbb{N}=\{0, 1, 2, ...\}\)

Luonnolliset luvut ilmoittavat kohteiden lukumäärän.

Luonnollisia lukuja (kuten muitakin täällä mainittuja lukutyyppejä) on äärettömän monta.

Luonnollisten lukujen joukkoa merkitään isolla (usein lihavoidulla ja/tai outofonttisella) N-kirjaimella.

Merkintä \(a \in\mathbb{N}\) merkitsee, että luku \(a\) kuuluu luonnollisiin lukuihin.