\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Kokonaisluvut

\(\mathbb{Z}=\{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}\)
Kokonaislukujen joukko koostuu luonnollisista luvuista sekä näiden vastaluvuista (negatiiviset kokonaisluvut).

Kokonaislukujen joukkoa merkitään isolla (lihavoidulla ja/tai outofonttisella) Z-kirjaimella.