\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Kuvaajan tulkinta

Uunin lämpötila

Kuvaajan tulkinnassa on kyse siitä, että kuvaajan perusteella päätellään erinäisiä asioita. Tärkeää on myös miettiä, kuinka luotettavia tai tarkkoja päätelmät ovat.

Viereisessä kuvassa on kuvaaja, joka osoittaa sen, miten uunin sisälämpötila muuttui ensimmäisten 15 minuutin aikana. Kuvaajasta voidaan päätellä muun muassa seuraavia seikkoja:

  • Uuni on alussa huoneenlämpötilassa (noin 20 astetta).
  • Uuni lämpenee noin viidessä minuutissa paistolämpötilaan.
  • Kuuden ja yhdeksän minuutin välillä lämpötila käy alempana. Tämä saattaa johtua siitä, että piparit on asetettu uuniin, jolloin lämpöä on karannut avoimesta luukusta.
  • Lämpötila alkaa laskea noin 13 minuutin kohdalla, mikä viittaa mahdollisesti siihen, että uuni on sammutettu siinä vaiheessa.

Kuvaajasta nähdään joitakin asioita varmasti (esim. suurin lämpötila noin 200 astetta), kun taas pitemmälle menevissä päättelyissä on oltava varovainen. Esimerkiksi notkahdus kuuden ja yhdeksän minuutin välillä voi yhtä hyvin johtua esimerkiksi uunin termostaatin ominaisuuksista. Ei saa sanoa varmaksi asiaa, jota ei tiedetä varmasti.