\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Rationaaliluvut

Kun kokonaislukuja jaetaan keskenään, saadaan lukujoukko nimeltään rationaaliluvut. Rationaaliluvut voidaan esittää joko murto- tai desimaalilukumuodossa.

Kaikki murtoluvut voidaan muuttaa desimaaliluvuiksi ja toisinpäin. Tosin joskus joudutaan käyttämään desimaaliluvussa kolmea pistettä osoittamaan desimaaliosan loppumattomuutta.

Rationaalilukujen joukkoa merkitään kirjaimella \(\mathbb{Q}\) ja se sisältää myös kaikki kokonaisluvut.