\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Kuvaajan sovitus pistejoukkoon (regressio)

Pikaohje:

  1. Avaa uusi taulukko ja lisää sinne sarake muuttujan arvoja ja toinen funktion arvoja varten.
  2. Syötä sarakkeisiin tunnetut arvot
  3. Avaa uusi Data & tilastot -välilehti
  4. Aseta muuttujat kohdalleen
  5. Lisää halutun tyyppinen kuvaaja Menu->Analysoi->Regressio->valitse sopiva
  6. Zoomaa tarvittaessa, jotta saat kuvaajan näkyviin. Yhtälöä voit myös raahata parempaan paikkaan tarvittaessa.

Huomautus: korrelaatio kertoo (asiaa hieman yksinkertaistaen), kuinka hyvin kuvaaja kulkee pisteiden kautta. Jos sovitetaan suoraa ja on annettu kaksi pistettä, kulkee suora kummankin kautta, jolloin korrelaatiokertoimen arvo on 1 (täydellinen vastaavuus). Samoin kolme pistettä määrittelevät täysin esimerkiksi paraabelin. Usein (erityisesti käytännön mittauksissa) kuvaaja ei pysty kulkemaan kaikkien pisteiden kautta, jolloin se piirretään "keskimäärin mahdollisimman läheltä" pisteitä.