\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Korrelaatio

Korrelaatio kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Korrelaatiokerroin on korrelaation lukuarvo välillä \([-1,1]\).

Nolla merkitsee sitä, ettei yhden muuttujan arvosta voi päätellä toisen arvoa, eli korrelaatiota ei ole.

Mitä lähempänä yhtä (tai miinus yhtä) korrelaatiokerroin, sitä voimakkaampi on muuttujien välinen korrelaatio ja sitä tarkemmin voi toisesta muuttujasta laskea toisen arvon.

Yleensä korrelaatiokertoimella tarkoitetaan Pearsonin korrelaatiokerrointa, joka viittaa muuttujien väliseen lineaariseen riippuvuuteen (suoran sovittaminen pistejoukkoon). Se on erityisen toimiva silloin, kun satunnaismuuttujat ovat normaalisti jakautuneita.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Korrelaatio