\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Keskiarvon lineaarisuus

Keskiarvon lineaarisuus liittyy seuraaviin kahteen ominaisuuteen:

  • Jos jokaiseen arvoon lisätään sama luku, nousee myös keskiarvo tämän luvun verran
  • Jos jokaista arvoa kerrotaan samalla luvulla, saadaan uusi keskiarvo kertomalla entistä kyseisellä luvulla.

Ja sama matematiikan kielellä:

\begin{equation*}a_i=b_i+c \Leftrightarrow \overline{a}=\overline{b}+c\end{equation*} \begin{equation*}a_i=b_i \cdot c \Leftrightarrow \overline{a}=\overline{b} \cdot c\end{equation*}