\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Integrointi (Ti-nspire CX CAS)

Integrointi lyhyesti:

Integraalifunktion määritys:

menu[4][3]

Jätä integrointirajat tyhjiksi, mutta syötä funktio ja muuttuja. Tuloksena on tällöin integraalifunktio.

Määrätty integraali:

menu[4][3]

Syötä nyt myös integrointirajat. Tuloksena on tällöin määrätyn integraalin arvo eli reaaliluku (voi olla pinta-ala, tilavuus, käyrän pituus tms). Ellei suora integroiminen onnistu, laskin käyttää likiarvomenetelmiä ja antaa tuloksen desimaalilukuna.