\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Normaalijakaumalaskut (Ti-nspire)

Kuva 1

Oheinen kuva näyttää tiiviisti olennaisimmat laskimen käyttötavat. Esimerkit voivat liittyä esimerkiksi eri metsäalueiden puiden pituuksiin.