\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Virtapiiri ja kytkentöjä

Virtapiiri koostuu johtimista ja muista sähköisistä komponenteista. Suljetussa virtapiirissä virta kulkee, eli virta pääsee kulkemaan pariston tai muun jännitelähteen navalta toiselle. Jos virtapiiri on avoin, ei virta kulje, koska piiri on poikki jostakin kohdasta.

Virtapiiri on yksinkertainen, jos virralla on vain vain yksi kulkureitti (ei rinnakkaisia reittejä).

Viereisessä kuvassa on kytkentäkaavio yksinkertaisesta virtapiiristä, jossa on lamppu, paristo, virtamittari, katkaisin ja johtimia. Kaaviossa käytetään vakiintuneita piirrosmerkkejä eri komponenteille.

Kun katkaisin suljetaan, alkaa virta kulkemaan virtapiirissä, lamppu palaa ja virtamittari näyttää virran suuruuden.