\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Potenssit ja kaavojen muokkaus

Potensseja hyödynnetään myös kaavojen muokkaamisessa sievempään tai muuten kätevämpään muotoon.

Esimerkki 1:

Fysiikan kaava \(v=\frac{s}{t}\) voidaan kirjoittaa muodossa \(v=st^{-1}\). Tämä saattaa helpottaa dokumenttien kirjoittamista. Varsinkin ennemmin murtolukujen kirjoittaminen oli hankalaa, joilloin kaavan kirjoittaminen oli helpompi negatiivisen eksponentin avulla.

Esimerkki 2:

\(\displaystyle{T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} =2\pi \left (\frac{l}{g}\right )^{\frac{1}{2}} = 2\pi l^{\:0,5} \cdot \left (\frac{1}{g}\right )^{0,5}=2\pi l^{0,5} \cdot g^{-0,5} }\)

On vähän makuasia, mikä muoto on milloinkin paras, mutta on hyvä hahmottaa se, että varsin erinäköiset kaavat voivat olla yksi ja sama asia.