\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Javascript (JS)

Javascript on ohjelmointikieli, jota käytetään yleisesti nettisivujen vuorovaikutteisuuden lisäämiseen. Sillä voidaan tarkistaa käyttäjän syötteitä, toteuttaa animaatioita tai vaikkapa täysimittaisia pelejä.

Javascript-kielellä voi nykyään toteuttaa monia asioita myös palvelinpuolella (esim. node.js).