\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Esimakua

JavaScript-koodia käytetään usein HTML-merkkauksen seassa. Sen avulla voi esimerkiksi kirjoittaa sivulle tekstiä. Seuraava koodi saa aikaan tekstin ”Moikka maailma” HTML-sivulle:

<script type="text/javascript"> var teksti = "Moikka maailma!"; document.write(teksti); </script>

Koodi yllä on aika helppo ymmärtää. var-avainsanan avulla esitellään muuttujat. Esimerkissä on muuttuja nimeltään teksti, jolle annetaan samalla arvo "Moikka maailma!". Käsky document.write kirjoittaa sitten muuttujan arvon HTML-sivulle. Tulos näyttää seuraavalta: