\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Luvun muuttaminen prosenteiksi

Laske kuinka monta sadasosaa luku on! Murtoluvut (=jakolaskut) voi jakaa laskimella tai jakokulmassa, jolloin prosenttiluku saadaan siirtämällä desimaaliluvun pilkkua kaksi askelta oikealle.

Esimerkkejä:

a) 0,02 =
2
= 2 %
100
b) 0,78 =
78
= 78 %
100
c) 4,4 =
440
= 440 %
100
d)
1
= 0,25 = 25 %
4
e)
2
= 0,4 = 40 %
5
f)
2
= 0,666...0,67 = 67 %
3
g) 1 =
100
= 100 %
100
h) 6 =
600
= 600 %
100
i) 23 =
2300
= 2300 %
100