\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Prosenttiosuuden laskeminen

Esimerkkikysymys: Kuinka paljon on 15 % 2000 kg:sta?

Tapa 1 (helpompi päässä):

Lasketaan ensin yksi prosentti 2000 kg:sta:
2000 kg
= 20 kg
100

Kerrotaan sitten prosenttien lukumäärällä:

15⋅20 kg = 300 kg

Vastaus on siis 300 kg.

Tapa 2 (kätevä laskimella):

Muuta prosenttiluku desimaaliluvuksi ja kerro sillä lukua:

15 % = 0,15 ja 0,15⋅2000 kg = 300 kg. Vastaus on siis 300 kg.

Vastaus on sama 300 kg molemmilla tavoilla.