\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Osuus prosentteina

Kuinka monta prosenttia on
a) kolme viidestä?
b) 4 kg 10 kg:sta?
c) sata metriä kilometristä?

Ohje: jaa ensiksi mainittu viimeksi mainitulla (luvulla, johon verrataan).

Lopuksi muutetaan desimaaliluku prosenteiksi.

Laskut liittyen esimerkkikysymyksen kolmeen kohtaan:
a)
3
= 0,6 = 60 %
5
b)
4 kg
= 0,4 = 40 %
10 kg
c)
100 m
=
100 m
= 0,1 = 10 %
1 km
1000 m

Yksiköt muutetaan laskettaessa samoiksi (ks. viimeisin esimerkki).