\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Ehtolause

Ehtolauseella ohjataan ohjelman toimintaan haluttuun suuntaan ehtojen avulla. Esimerkiksi voidaan antaa seuraavan tyyppinen komento:
KoodiSelitys selkosuomeksi
if(laskuri > 9) { laskuri = 0; } else { laskuri++; }
JOS muuttujan laskuri arvo on suurempi kuin 9, nollaa muuttujan arvo. MUUTEN lisää muuttujan arvoa yhdellä.

Ehtolauseissa voi olla useampiakin else if -vaihtoehtolauseita.

Seuraavassa esimerkissä käytetään Math.random -metodia, joka palauttaa satunnaisluvun väliltä 0-1 (voi olla 0, mutta aina pienempi kuin 1). Math.floor -metodi puolestaan poistaa luvusta desimaaliosan (eli pyöristää kokonaislukuun alaspäin). Yhdessä näillä saadaan tehtyä satunnaisia kokonaislukuja. Esimerkiksi koodi Math.floor(Math.random()*11) antaa tulokseksi kokonaisluvun väliltä 0-10.

Koenumeron arpominen ja palaute:
<script type="text/javascript"> var teksti = ""; /* Luodaan 'koenumero' (satunnaisluku väliltä 0-10): */ var koenumero = Math.floor(Math.random()*11); /* Ehto 1: koenumero on yli 8*/ if (koenumero > 8) { teksti = "Koenumero "+koenumero+" on kiitettävä!"; } /* Ehto 2: numero väliltä 5-8*/ else if(koenumero > 4) { teksti = "Koenumero "+koenumero+" on ok!"; } else /* Muussa tapauksessa: */ { teksti = "Koenumero "+koenumero+" on hylätty!"; } document.write(teksti); </script>