\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Loogiset erikoismerkit
MerkkiSelitysEsimerkkiEsimerkin selitys
&& JA (tosi, jos kummankin puolen ehto voimassa) (x > 1) && (x < 3) x on suurempi kuin 1 JA x on pienempi kuin 3.
| | TAI (tosi, jos ainakin toinen ehdoista voimassa) (x < 1) | | (x > 4) x on pienempi kuin 1 TAI x on isompi kuin 4.
== YHTÄSUURUUS (tosi, kun kumpikin puoli yhtä suuri. HUOM! Tämä vastaa matematiikan yhtäsuuruusmerkkiä "=", jota JavaScript-kielessä saa käyttää vain sijoituslauseessa!) x == 4 x on yhtä suuri kuin 4.
> Vasen puoli on SUUREMPI KUIN oikea puoli x > 4 x on suurempi kuin 4.
>= Vasen puoli on SUUREMPI TAI YHTÄSUURI KUIN oikea puoli x >= 4 x on suurempi tai yhtäsuuri kuin 4.
< Vasen puoli on PIENEMPI KUIN oikea puoli k < 3 k on pienempi kuin 3.
<= Vasen puoli on PIENEMPI TAI YHTÄSUURI KUIN oikea puoli k <= 3 k on pienempi tai yhtäsuuri kuin 3.
! NEGAATIO (kääntää ehdon ”päinvastoin”) !(x > 5) x on pienempi tai yhtäsuuri kuin 5!