\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Lisää toistolauseita

Tyypillisiä toistolauseita for-lauseen lisäksi ovat useimmissa ohjelmointikielissä esiintyvät while-lause ja do-while-lause. Seuraavassa tarkastellaan kutakin näistä.

For-lauseWhile-lauseDo-while -lause
Käyttö Sopiva silloin, kun tiedetään toistojen määrä etukäteen. Sopiva myös kun ei tiedetä toistojen määrää (voi olla nolla) Sopiva myös kun ei tiedetä toistojen määrää (toistoja vähintään yksi)
Toistoehdon tarkistus Ennen ensimmäistä toistoa Ennen ensimmäistä toistoa Ensimmäisen toiston jälkeen

Alla on esimerkit jokaisesta toistolauseesta. Kaikki esimerkit tekevät saman asian, eli tulostavat 10 kertaa allekkain sanan Moi!

For-lause:
<script type="text/javascript"> var teksti = "Moi!<br />"; var max = 10; for(i = 0; i < max; i++) { document.write(teksti); } </script>
While-lause:
<script type="text/javascript"> var teksti = "Moi!<br />"; var max = 10; var i = 0; while(i < max) { document.write(teksti); i++; } </script>
Do-while -lause:
<script type="text/javascript"> var teksti = "Moi!<br />"; var max = 10; var i = 0; do { document.write(teksti); i++; } while(i < max); </script>
Huomautus: esimerkeissä yllä käsky document.write(...) olisi parempi kirjoittaa vasta toistolauseen jälkeen, koska ei ole ihan itsestäänselvää, että aikaisempien kierrosten "Moi!"-sanat pysyvät näytöllä. Parempi, vaikkei ehkä ihan yhtä selkeä versio on täällä.