\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Sähköoppi

Sähkö on sangen jokapäiväinen ja välttämätön ilmiö. Maailma ilman sähkölaitteita olisi melkoisen erilainen. Täällä tutkitaan muun muassa seuraavia asioita:
  • Mitä sähkö oikein on?
  • Mitä eroa on virralla ja jännitteellä?
  • Liittyykö sähkö magnetismiin?
  • Miten sähköä tuotetaan?
  • Kuinka sähkömoottori toimii?
  • Kuinka lasketaan sähkölaskun suuruus?