\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Luvut ja joukot

10-järjestelmän luku

Numeroiden 0-9 avulla muodostetaan lukuja. Esimerkiksi luku 123 sisältää numerot 1, 2 ja 3.

Tavallisessa eli kymmenjärjestelmässä luvussa 123 numero 1 ilmoittaa satojen, 2 kymmenien ja 3 ykkösten lukumäärän.

Kokonaislukujen lisäksi luvut voivat olla myös murto-, desimaali- tai irrationaalilukuja.

Myös muita lukujärjestelmiä on olemassa. Kellonajoissa käytetään 60-järjestelmää ja tietokoneet toimivat 2-järjestelmällä, jossa on vain kaksi numeroa, 1 ja 0.

Esimerkiksi kaksijärjestelmän luku 110110 vastaa kymmenjärjestelmässä lukua 54.